HÌNH ẢNH THI CÔNG HOÀN THIỆN SÂN VƯỜN TRÊN SÂN THƯỢNG (SV1931)

Thông tin dự án:

  • Dự án: Thi công sân vườn sân thượng nhà phố
  • Địa điểm: Khu dân cư Bông Sao. Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
  • Thiết kế thi công sân vườn: Team V.Top Garden

Quá trình thi công

Thi công hoàn thiện